Jsme alternativní investiční fond

Otevřenost & vstřícnost

Jsou hodnoty, na kterých si jako společnost zakládáme

Nadprůměrný výnos

Cílem naší strategie je doručit investorům nadprůměrné výnosy v každém tržním prostředí.

Jasná strategie

Konstantní poměr zisku ke ztrátě na každém obchodě nám umožňuje efektivně řídit rizika.

Investiční brzda

Je nastavena na pokles hodnoty portfolia o 10 %. Za dobu našeho fungování nebyla využita.

Likvidita prostředků

Výběry/vklady uskutečněné během měsíce jsou k následujícímu měsíci vypořádány.

10

Cílené roční zhodnocení p.a.

7

Track record

50

Uzavřených tradů během roku

Kdo jsme?

Pontos je v řecké mytologii bohem vnitřního moře, které je přístupné lidem.
Stejně tak chceme být vstřícní a otevření vůči svým klientům při správě jejich prostředků. V nevyzpytatelném a nezměrném oceánu finančních trhů hledáme místa, která jsou příznivá a snažíme se hledat a tvořit investiční strategie, které vhodně doplní investiční portfolio.

Služby Pontos Asset Management jsou vhodné pouze pro kvalifikované investory. Pontos Asset Management s.r.o. je vedena na seznamu České národní banky (ČNB) jako alternativní investiční fond dle §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Činnost fondu NEPODLÉHÁ dohledu ČNB.